fbpx
Zetor garantinis remontas

Susipažinkite su Zetor traktoriaus priežiūra garantiniu laikotarpiu. Būtina tiksliai laikytis garantinių sąlygų ir eksploatavimo instrukcijų.

Žemiau pateikiamas aprašas iš garantinės knygelės:
1. Traktoriaus pardavėjas per nustatytą garantinį laikotarpį atsako už nepriekaištingą traktoriaus darbą, jeigu jis bus eksploatuojamas pagal eksploatavimo instrukciją.
2. Pirkėjas traktoriaus garantinį aptarnavimą (techninę apžiūrą ir remontus) įpareigojamas atlikti oficialaus atstovo servisuose.
3. Traktoriaus garantinis laikotarpis – 24 mėnesiai, kuris pradedamas skaičiuoti nuo pirmo pirkėjo įsigijimo datos. Garantinis laikotarpis sutrumpinamas, jeigu nepasibaigus nurodytam terminui traktorius išdirbo daugiau kaip 1500 darbo valandų.
4. Pirkėjas įpareigotas artimiausiam ZETOR servisui pranešti apie traktoriaus gedimą.  Servisas įpareigotas pranešti pirkėjui apie problemos išsprendimo galimybes.
5. Servisas įpareigotas pretenzijoje nurodytą traktoriaus defektą pašalinti  su sąlyga, kad pirkėjas traktorių pristatys į servisą, transporto išlaidas apmoka pirkėjas (neatsižvelgiant ar tai garantinis, ar užsakomas remontas).
6. Visos traktoriaus dalys dėvisi. Tokiu būdu garantinio laikotarpio metu, ypatingai traktoriui su didele rida, gali prireikti remonto darbų, kurių priežastimi, pagal specialistų įvertinimą, nėra medžiagų ir gamyklos atliktų darbų defektai. Tokie defektai remiasi ekslpoatacijos sąlygojamu susidėvėjimu ir garantija jiems netaikoma. Skirtingos eksploatacijos ir naudojimo sąlygos gali įtakoti skirtingus susidėvėjimo  ir gedimų reiškinius. Ypatingai su šiuo reiškiniu yra susisję, pvz. kaitrinės emputės, kuro sistemos purkštukai, stabdžių sistemos, filtrai, padangos, sankabos diskai, amortizatoriai ir stiklų valytuvų šluostikiai (natūraliam susidėvėjimui garantija netaikoma, tačiau taikoma gamykliniams defektams).  Be to, čia taip pat priskiriami regulaivimo darbai ir panašios priemonės, kaip durų ir dangčių priderinimas/sureguliavimas, kad būtų pašalintas nusėdimas ir jo įtakoti pašaliniai garsai, vėjo triukšmai ir nesandarumai, sąvaržų užveržimas, ašių geometrijos reguliavimas arba ratų balansavimas, degalų sąnaudų matavimas. Dėmesio: eksploatauojant traktorių su frontaliniu krautuvu kai kurie mazgai dėvisi daug greičiau (sankaba, padangos ir t.t).
7. Teisė defektą pašalinti nemokamai, traktoriaus garantinio laikotarpio metu prarandama:
*kai nurodyta traktoriaus detalė susidėvi dėl normalaus eksploatavimo, dėl mechaninio gedimo,
*dėl gedimo, kuris atsirado nesilaikius traktoriaus eksploatavimo taisyklių,
*dėl savavališkai atliekamų pakeitimų, rekonstrukcijų,
*dėl nerūpestingumo (neatlikus remonto iškart kai tik pastebimas defektas),
*dėl gedimų sukeltų asmens, neturinčio teisės juo naudotis,
*dėl gedimų ir defektų, atsiradusių įmontavus į traktorių ne originalias detales, tokias kaip audio aparatūra, vilkimo įtaisai, frontaliniai krautuvai, varančiųjų ratų sudvejinimo įtaisai,
*prijungus prie traktoriaus nesuderintas su importuotoju mašinas ir prietaisus,
*prieš tai traktorius buvo nekvalifikuotai remotuojamas, nekvalifikuotai aptarnaujamas arba nekvalifikuotai prižiūrimas paties garantijos gavėjo arba trečio asmens, kuris nėra autorizuotas ZETOR serviso partneris,
*nebuvo laikomasi traktoriaus eksploatacijos ir priežiūros taisyklių,
*traktorius buvo pažeistas dėl pašalinio poveikio arba išorinių veiksnių (pvz. avarijos, gaisro, potvynio),
*su traktoriumi buvo netinkamai elgiamasi, jis buvo perkrautas (pvz. viršijant leistina apkrovą, *ekploatuojamas ekstremaliomis sąlygomis),
*garantijos gavėjas nedelsdamas nepranešė apie trūkumą, gavėjas eksploatavo traktorių su trūkumu ir nedelsdamas nesuteikė galimybės jį pašalinti.
8. Pirkėjas praranda teisę į garantinį aptarnavimą, kai serviso punktas nustato, kad buvo nutrauktos reikiamos plombos, aiškiai matomi ardymo, reguliavimo ar kitokie požymiai, naudojami neoriginalūs, ne to tipo filtrai. Alyva nepatvirtinta gamintojo kaip tinkama šiam traktoriui, užpiltas nekokybiškas kuras.
9. Traktoriaus pirkėjas įpareigojamas atlikti privalomus techninius aptarnavimus nurodytais terminais ir apimtimis. Aptarnavimų terminai negali būti uždelsiami ilgiau nei 10 variklio darbo valandų ar septynių kalendorinių dienų. Laiku neatlikus traktoriaus  techninio aptarnavimo prarandamas nemokamas garantinis aptarnavimas. Plačiau skaitykite čia
10. Jei gamykla nepatvirtina garantinio remonto, apie priežastį informuojamas pirkėjas ir jam išrašoma sąskaita-faktūra už sunaudotas medžiagas ir remonto darbus.