fbpx
Tikslaus valymo mašinos

„MEGA“ serijos tikslaus valymo mašinos skirtos grūdams atskirti nuo priemaišų, kurios nuo pagrindinės kultūros grūdų skiriasi savo geometriniais matmenimis (pločiu, storiu) ir aerodinaminėmis savybėmis. Valomosios skirti nuėmus derlių grūdams atskirti kompleksuose, linijose bei komplektuose, taip pat grūdų paruošimo skyriuose  elevatoriuose bei kombinuotų pašarų gamyklose.

Skirtuvas skirtas naudoti atvirose nešildomose patalpose, kuriose aplinkos oro temperatūra yra nuo –5 ºC iki +40 ºC, o santykinis oro drėgnis – ne didesnis kaip 95 proc.

Skirtuvas užtikrina kokybišką atskyrimo procesą, jeigu laikomasi šių reikalavimų apdorojamiems grūdams:

  • prieš paruošiamąjį valymą: pradinis grūdų drėgnis ne didesnis kaip 22 proc.; oro grotelių įranga atskiriamų užteršiančių priemaišų kiekis ne didesnis kaip 20 proc., iš jų, stambių priemaišų (šiaudų) kiekis ne didesnis kaip 5 proc.;
  • prieš pirminį valymą: pradinis grūdų drėgnis ne didesnis kaip 18 proc.; oro grotelių įranga atskiriamų užteršiančių priemaišų kiekis ne didesnis kaip 8 proc.;
  • prieš antrinį valymą: pradinis grūdų drėgnis ne didesnis kaip 18 proc.; oro grotelių įranga atskiriamų užteršiančių priemaišų kiekis ne didesnis kaip 6 proc.

Paruošiamojo valymo metu skirtuvas užtikrina ne mažesnį kaip 50 proc. oro grotelių įranga atskiriamų užteršiančių priemaišų išvalymą ir iki 50 mm ilgio šiaudų priemaišų kiekio sumažinimą iki ne daugiau kaip 0,2 proc.

Pirminio valymo metu skirtuvas apdorojamą žaliavą atskiria iki bazinio grūdų paruošimo lygio, išskyrus tuos atvejus, kai grūdai užteršti tokiomis priemaišomis, kurioms atskirti reikalingi trijeriai arba specialios atskyrimo mašinos.

Antrinio valymo metu skirtuvas grūdų žaliavą atskiria iki rūšinių ir sėjai skirtų grūdų kokybės, atitinkančios techninių norminių teisės aktų (TNTA) reikalavimus, išskyrus tuos atvejus, kai grūdai užteršti tokiomis priemaišomis, kurioms atskirti reikalingi trijeriai arba specialios atskyrimo mašinos.

Valymo mašina tiekiama be elektros įrangos, skirtos skirtuvui prijungti prie grūdų apdorojimo nuėmus derlių linijos ar komplekso (išskyrus elektros variklius ir reduktorius).

KONSTRUKCIJOS YPATUMAI

  • skirtuvas apdorojamos grūdų žaliavos srautą išskirsto į 3–7 frakcijas;
  • gali būti tiekiamos kelių modifikacijų aspiracijos sistemos: p – pirminiam valymui, i – prekiniam valymui, s – valymas sėklai;
  • grotelių plokštumų išdėstymas pagal z schemą užtikrina tikslų apdorojamos žaliavos rūšiavimą;
  • perstatant priėmimo latakus galima keisti funkcinę grotelių plokštumų paskirtį;
  • pavaros mechanizmų nereikia reguliuoti (naudojami automatiniai įtempimo įtaisai ir reduktoriai)

 

MODELISMega   
2012-03-02 00:00:002015-03-02 00:00:002012-05-02 00:00:002015-05-02 00:00:00
Įrenginio našumas, t/val.
  - paruošiamasis atskyrimas40506080
  - pirminis atskyrimas20253040
  - antrinis atskyrimas45810
Įrenginyje sumontuotų elektros variklių galingumas, kW*4.256.05
Svoris, kg, ne daugiau kaip2300250030003300
Išoriniai įrenginio matmenys, mm
   - ilgis2750
   - plotis1850215018502150
   - aukštis25003450
* - be ortakių, ventiliatoriaus ir dulkių nusodinimo ciklono